Wednesday, April 12, 2006

emm.. dua ayat terakhir

mengikut strategi komunikasi. kita harus menekankan matlamat pemikiran kita atau ucapan kita pada 10 minit terawal dan 10 minit terakhir. ini kerana, menurut kajian sarjana komunikasi, terutamanya dalam bidang pembujukan (persuade) atau pengucapan umum (public speaking), publik akan hanya mendengar, mencerap dan memberi perhatian pada komunikator hanya dalam 20 minit tersebut sahaja. jadi pendahuluan dan kesimpulan (conclusion) pengucapan adalah sangat penting dalam mempengaruhi pemikiran dan tindakan khalayak.

namun begitu dalam penulisan ulasan buku Ayah Kita Bos yang aku buat di bawah. pembaca hanya memberi perhatian pada DUA AYAT TERAKHIR sahaja tentang kartun (Ajan & Rima). kenapa agaknya? emmmmmm... sedangkan isi penting aku pada perenggan pertama sahaja. lalalala.

maaf pada anda yang tidak sempat membacanya. (lain kali selalulah baca blog aku. promosi, promosi.) ayat tersebut telah di delate atas sebab-sebab tertentu. tapi anda boleh menjangkakannya berdasarkan komen di dalamnya.