Wednesday, March 16, 2005

bermula dengan fantasi ( ^_^ )

betul cakap pak rashid bila kita ada fantasimakakita pasti akan ada visionlepastu mision kita pasti akan bergerakdan sesuatu perkara tu takkan berlakuatau takkan kita lakukan jikafantasi itu tidak bermula fantasi ya fantasi pasti bermuladalam diri kitadalam hati kita dengan niatdengan keyakinanagaknya inilah SMCR......
________________________________________

2 comments:

Anonymous said...

What a great site »

Anonymous said...

best regards, nice info » » »