Friday, December 28, 2012

1542 & 1598 Johor Itu Pulau


Lihat peta ini. Sungai Muar bercabang dua. Satu hulunya ke hulu sungai Pahang. Manakala satu cabang hulunya di sebelah kanan ke kuala sungai Pahang.

Johor terpisah dari semenanjung.

Tahukah anda?

1. Laluan sungai Muar inilah Hang Tuah melarikan Tun Teja dari Pahang.
2. Laluan ini jugalah angkatan perang Siam dari Ligor menyerang Melaka. Mereka berhenti di suatu pantai berbatu granit, kemudian memahat batu untuk dijadikan telaga untuk menakung air tawar. Tempat itu sekarang dikenali sebagai Batu Pahat.
3. Jika laluan ini masih ada lagi sekarang sebagai sebuah terusan kapal, nescaya Perlabuhan Tanjung Pelepas dan perlabuhan-perlabuhan Singapura akan lumpuh.

No comments: